Referencje

Fundacja „Ogrody Terapeutyczne” w Krakowie – projekt grupowy, rola tłumacza i project managera, listopad 2018 r. – luty 2019 r.

Tłumaczenie: angielska literatura branżowa z pojęciami z zakresu medycyny, socjoterapii, ogrodnictwa i architektury krajobrazu.

Projekt z zakresu komunikacji międzykulturowej (Jagiellonian University in Kraków, East Carolina University, Universidad Continental)

Projekt z zakresu komunikacji międzykulturowej z uczestnikami z USA, Peru i Polski.

MAWI Sp.J. – Stała współpraca od 2010 roku

Tłumaczenie: instrukcji obsługi, specyfikacji maszyn i urządzeń, kart charakterystyki, korespondencji handlowej.

Buro Translations and Interpreting Services – Stała współpraca od 2010 roku

Tłumaczenie: aktów urodzenia, umów o pracę, aktów notarialnych, testamentów, CV, referencji, zaświadczeń.